سلام وقتتون بخیر راستش من دوتا تجربه وحشتناک داشتم که شاید برای بقیه عادی باشه ولی آسیب خیلی زیادی به من زد ما تو یه مجتمع زندگی میکنیم چندسال پیش یه بار ساختمون کناریمون یکی از واحدهاش منفجر شد و خب ما خواب بودیم تقریبا تمام ساختمونای دوربرش شیشه های پنجره ها پودر شد باز چندسال بعدش یکی از واحدای طبقه بالایی خودمون مشابه همون قبلی منفجر حتی بدتر که نه تنها شیشه ها خورد شد حتی درهای واحد هم شکست و از جا کنده شد از اونموقع من خواب راحتی ندارم شبها نمیتونم بخوابم چون کابوسای خیلی بدی میبینم اما وقتی روزها میخوابم کابوسی نمیبینم و اینکه از هرصدایی میترسم و فکرمیکنم یه جا باز منفجر میشه از هربویی که شبیه به اون حادثه ها بوده میترسم بی قرار میشم بدنم انگار از داخل میلرزه چیزی شبیه به زلزله واقعا دیگه تحمل این ترس و وحشتو ندارم چه باید بکنم آرزوی ذره ای آرامش به دلم مونده لطفا کمکم کنید