وقت بخیر. پدر و مادر من از بچگی من باهم جنگ و دعوا داشتن و کلا تو فضای متشنجی بزرگ شدم. وقتی بحثشون بالا می گرفت پدرم مادرم رو میزد و مادرم هم ادم ارومی نبود البته. چند سالی خوب بودن ولی الان که من بیست و پنج سالم شده هنوز وقتی صدای پچ پچ یا دعواشون رو‌ می شنوم اضطراب شدیدی میگیرم و اگه دعوا بالا بگیره نمیتونم خودم رو کنترل کنم و دخالت میکنم پدرم وقتی عصبانی بشه متوجه هیچی نیست و وقتی من دخالت میکنم مارو باهم میزنه، منم تو این مرحله میشم مثل خودش و هم میزنمش هم فحش میدم . این حالت ها واقعا برام ناخوشاینده طوری که بعد تموم شدن ماجرا باورم نمیشه اون آدم من بودم. میشه راهنماییم کنید با این پدر نامتعادل و خودم که دارم مثل اون میشم چیکار کنم؟ تو دعوای اخر من نفسم گرفت و نمیتونستم تنفس کنم فکر میکنم پنیک بهم دست داد و این حالم رو بیشتر از قبل بد میکنه و از بابام متنفرم. اگه شرایطشو داشتم یه لحظه ام اینجا نمیموندم. میشه کمکم کنید