سلام، وقت بخیر. من مادر دو کودک چهار و یک ساله هستم. مدتی برای ادامه تحصیل ب خارج از کشور رفتم ولی چون مهد کودک مناسبی نتوانستم پیدا کنم و همسرم نیز در ایران بود، دختر بزرگم دلتنگی ایران و پدرش را کرد و از طرفی برای من هم مگهداری دو بچه بدون مهد و پدرشان سخت بود، دخترم ب همراه یکی از اقوام ب ایران برگشت. و سه ماه در ایران بودند و بعد ب همراه پدرشان دوباره پیش ما بازگشتند. الان مدتی هست ک دخترم ب مهد میرود ب مدت چهار ساعت در روز. و موقع جدا شدن از من میگوید که میترسم بروی و دیگه نیایی. خواستم بدونم من باید چکار بکنم؟ این اضطرابها خیلی آسیب ب دخترم میزند؟ و تا چه وقت این قضیه ادامه خواهد داشت؟ آیا دخترم با جدایی سه ماهه ک از من داشته همیشه در آینده این اضطراب را ب همراه خواهد داشت و در شخصیت او اثر گذار هست؟ من چه باید بکنم؟