سلام، من با پسری دوست هستم و ما قصد ازدواج داریم، حالا از طرف پسر عمه ی من از من خاستگاری شده به صورتی که در چت به شخص من پیشنهاد دادند ولی من ایشون رو رد کردم و گفتم کس دیگه ای رو دوس دارم، اما نمی دونم لازمه که به دوس پسرم هم این مورد رو بگم و مطلعش کنم یا نه، چون می دونم بعدا این دو نفر باهم رو به رو می شن و من از طرفی نمی خوام دوس پسرم به این بنده خدا همیشه با خصومت نگاه کنه چون از غیرتش هم خبر دارم و می دونم کاری از دستش بر نمیاد و فقط ممکنه خودخوری کنه با فهمیدن این موضوع… از طرف دیگه هم دلم نمیخواد در آینده چیزی متوجه بشه و ازین موضوع بفهمه و بخاطر اینکه من بهش حرفی نزدم ازم دلخور بشه و مشکلی تو رابطه ما پیش بیاد، من باید چیکار کنم؟