سلام و خسته نباشید . من دختری هستم 19 ساله 3 ساله با پسری حرف میزنم تو این مدت خیلی وابستش شدم ب طوری ک هر وق دعوا میکنیم من میرم سمتش موضوع اصلی این است ک من خیلی روش حساس شدم نمیزارم با دوستاش بگرده پیش کسی بره فقط کار و خونه وقتاییم ک ب حرفم گوش نمیکنه جنگ و دعوا میندازم فرق نمیکنه کجا باشم میزنم گریه اصلا نمیتونم خودمو کنترل کنم . لطفا راهنمایین کنین وضعم خرابه دیگ ن غروری مونده واسم ن ارزشی