شوهرم از ازدواج با من گفته پشیمون هستم چون پدرم اعتیاد دارن و افرادی با خانواده ام رفت امد میکنند و همسرم خیلی از این موضوع اعصبانی هست من بهش گفتم قبل ازدواج همه چیز رو میدونستی کسی اجبار نکرد بیای خاستگاری و بحث و دعوامون همیشه در مورد همین موضوع هست .گاهی اوقات توهین میکنه من دلم میخاد جدا بشم اما اگر تقاصا طلاق کنم بچه هامو ازم میگیره بارها به گفته اگه رفتی دیگه سراغ بچه هارو نگیر واقعا درمونده شدم نمیدونم چیکار کنم وضعیت مالی هم چندان خوب نیس ک بتونم مستقل بشم کمک کنین چه تصمیمی بگیرم .نمیدونم چیکار کنم