من از وقتی ازدواج کردم اعتماد به نفسم خیلی کم شده قبل از ازدواج اعتماد به نفسم خیلی خوب بود ولی از نامزدی به بعد اعتماد به نفسم خیلی پایین اومده نمیدونم چکار کنم حتی نسبت به بقیه دخترا خیلی حساس شدم مخصوصا وقتی شوهرم باشه احساس میکنم بیشتر دخترا ازم خوشکل تر و خوش هیکل ترن
نمیدونم چکار کنم ممنون میشم راهنماییم کنید