یلام شوهر من معتاد به شیره تریاک.هر روز بیش از قبل میشه اخلاقش افتضاح تر میشه من 33 سالمه و او 34 سالشه .تو خونه مصرف میکنه .جدیدا شده یه حیوان واقعی .یه دختر 6 ساله دارم .اصلا به ما توجهی نداره و و و