اعتیاد مادر خانم و رفت و آمدهای بی جا
خسته شدن ما از انجام عمل اعتیاد در منزل ما
ایجاد سو تفاهم و در نهایت قطع رابطه به دلیل بی توجهی به تذکرات
در این موارد احتیاج به راهنمایی داریم خواهشمند است کمک کنید