سلام من حدود دو ماه پیش زایمان سختی داشتم و بعد از زایمان خیلی درد داشتم و همیشه گریه میکردم و از خدا مرگم رو میخاستم چندبار هم میخاستم خودکشی کنم ولی نتونستم.الان هم خیلی اعتماد بنفسم پایین اومده شوهرم سمتم نمیاد برای رابطه فکر میکنم بخاطر بهم ریختن اندام و ترک های روی شکمم از من زده شده.لطفا بهم بگید باید چیکار کنم تا روحیه م خوب شه؟