من مدت 6 سال هست دچار افسردگی شدید هستم و دلیل آن طلاق پدر و مادر و تنهایی بود. این مساله خیلی در روابطم تاثیر گذاشته از زمانی که افسردگی پیدا کردم خجالتی هم شدم اصلا نمیتوانم به فرد مقابلم نگاه کنم دچار اضطراب، تپش قلب شدید هم میباشم. 5 سال هست تحت نظر دکتر اعصاب و روان هستم. اما حالم خیلی بد هست