افسردگی قبل از ازدواج

شروع افسردگی قبل ازدواج

در بیشتر موارد اگر یکی از زوجین بدون معالجه شدن بیماری افسردگی خود داخل یک زندگی شود .

و  به طور ناخودآگاه خود را بین یک زندگی ناآشنا مشاهده کند .

و بخواهد تفکر کند که به تنهایی رسیده است .

و باید خودش و به همراه یک نفر دیگر که همسرش می باشد به زندگی کردن  بپردازد .

این بیماری افسردگی شدید تر می شود و مثل یک کوه آتشفشان آشکار خواهد شد.

  • مقدار استرس به این اشخاص  بیشتر از هنگامی می‌باشد .
  • که در موقع معالجه می باشند.

افسردگی قبل از ازدواج

تاثیر ازدواج در افسردگی 

ازدواج می‌تواند  یک نسخه ای باشد  .افسردگی قبل از ازدواج

برای کمک درمان  برای بیماری که به افسردگی مبتلا شده است.

بدین معنا که پیش از ازدواج با رجوع کردن به دکتر واستفاده کردن از داروهای مربوطه.

می تواند به بهتر شدن نسبی دست پیدا کنند .

  • ازدواج می‌تواند مثل یک اهرم دارای قدرت عمل کند.
  • و آنها را به زندگی کردن امیدوار کند و باعث شود که به معالجه  بهتر جواب دهد .
  • و انگیزه فراوانی را برای خوشحالی و زندگی کردن پیدا کند.

افسردگی دوران عقد

هر چقدر که دوران عقد و خریدهای آن زمان دارای خاطره و خوشی برای هر شخصی می باشد .

ولی به هیچ عنوان نمی توان این طور تصور کرد که :افسردگی قبل از ازدواج

این دوران می‌تواند برای معالجه افسردگی جایگزین شود.

حتی اگر شخصی که دارای افسردگی می باشد.

وارد این زمان شادی در عقد بشود .

به طور مقطعی حال آن بهتر می شود.افسردگی قبل از ازدواج

ولی بعد از مدتی این مشکل به صورت دیگری نمایان خواهد شد.

همسر هر چقدر هم که ایده‌آل به نظر برسد مشاور یا روانشناس نمی باشد .

که این را بداند با یک فرد افسرده به چه صورت باید رفتار کرد.

افسردگی قبل از ازدواج1

مانع افسردگی در زندگی مشترک

  • بدون شک افسردگی احساس خوشبختی را از بین نخواهد برد.
  • امکان دارد در زندگی دشواری ها و مشکلاتی  ایجاد شود .
  • که  این افسردگی را از بین ببرد و زندگی مشترک رو به روال طی شود.