ازدواج کردم دوسال پیش در سن 25 سالگی ولی خانواده ام یعنی پدر و مادرم معتاد هستند و همسرم هر وقت که دعوامون میشه این موضوع رو میکوبه تو کله ام … دیگه بریدم میخوام بهش پشنهاد طلاق بدم … چون خیلی افسردگی شدم