عشق زندگیم بامن بهم زده رابطشو .من نمیتونم فراموشش کنم خیلی افسرده شدم روزا خودمو سرگرم میکنم با دانشگاه رفتن و دوستام و… تا گذشته واسم یاد اوری نشه ولی شبا حالم خیلی بد میشه به حدی ک وقتی میخوابم با تپش شدید قلب از خواب بیدار میشم بدنم یخ میشه .طی این مدت ۱۰کیلو کم کردم نمیتونم شبا راحت بخوابم توروخدا کمکم کنید.