سلام من دارم افسردگی شدید میگیرم اصلا تمرکز ندارم همش خیال فکر دلم میخواد با یکی دوست بشم باهاش حرف بزنم فقط مجازی مثل همه دخترای دیگه که رل دارن ولی تا با یکی چت میکنم حوصلم سر میره و خیلی دیر جواب پیام میدهم انگار بی حس شدم خیلی سردم با همه حتی خانوادهم خودم وقتی میبینم بقیه چطور عاشق هم هستن برای همه استوری میذارن و پسره چقد میخوادش خیلی حسودیم میشه و دلم میخواد منم واسه یکی مهم باشم من قبلن اینجوری نبودم حدود یکسال بایه پسر بودم خیلی عاشقش بودم اونم همینطور ولی بعد اینکه سیگارو شروع کردم بی حوصلگیم شروع شد پرخاشگر شدم و رابطم با اون بهم خورد بعد اون دیگ نتونستم با کسی باشم بهضی موقع ها دلتگش میشم و تعجب میکنم چطور تونستم یکیرو دوست داشته باشم الان نمیدونم چیکار کنم دلم میخواد منم عزیز دله کسی باشم ولی دیگه حوصله ندارم نمیدونم چمه بی حوصلگیم داره دیونمم میکنه