سلام مریم هستم 18سالمه…حدود1سالی میشع که افسردگی دارم و
خانوادمم از این موضوع خبر دارند ولی تلاشی برای بهبودی من
نمیکنند..خیلی پرخاشگر شدم..وعصبی..به خودکشی فکر میکنم…
وهمش به فکر مرگ وبعد مرگم و وحشت دارم…شبا نمیتونم بخوابم
وفقط به این چیزا فکر میکنم