سلام من ۱۸ سالمه
خیلی چیزا هست میخوام بگم ولی نمیدونم چهطوری بگم.
من هیچ وفت تو زندگیم هیچ کسو نداشتم باهاش در و دل کنم
کسی که بدون اینکه حرف بزنه به حرفام گوش بده کسی که هعی هر چی میگم سعی نکنه جوابمو بده وقانعم کنه اشتباه کنم. پیش خونواده مم که هر موقع هرچی گفتم یا خندیدن گفتن بیخیالا همه چی رو بزرگ میکنی یا اینکه حرف نزده حرفامو تو دهنم خفه میکنن. من اصلن باخانواده جور نیستم همیشه دعوا و این جور چیزا .زندانی کردن من تو خونه دور کردن من از دوستام همه چی مشکلاتم زیاده و واقعا حس میکنم دارم افسرده میشم می ترسم
به خدا گاهی اوقات اینقد عصبی میشم که به خودم صدمه می زنم میترسم که اخر سر فکر خودکشی و مرگ کار دستم بده. نمی دونم چیکار کنم. دوسه باری پیش مشاور رفتیم ولی اصلن چیزی حل نشد.میشه کمکم کنید