سلام دختری 20ساله هستم پدرم و از دست دادم و با مادرم و برادر معلولم زندگی میکنم چند سالی بخاطر همین موضوع خیلی ناراحت بودم و میترسیدم که مادرمم از دست بدم و تقریبا هروز گریه میکردم برای این ترس اما خب مانعی برا بقیه فعالیت هام نبود انا الان دو سه ماه که شکست عاطفی خوردم و واقعا داغون شدم بعدشم که فهمیدم کنکور قبول نشدم همه چی خراب تر شد الان نزدیک به دوماه ک تو خونه ی گوشه نشستم همش گریه میکنم غذاهم شاید چند روزی ی بار بخورم همش میخوابم یا خودمو میزنم به خواب قبلا فک میکردم ک شخص احساسیم برگرده حالم بهتر میشه اما الان فقط به مرگ فکر میکنم هم دوست دارم زندگی به روال عادی برگرده هم نمیتونم کاری کنم لطفا راهنماییم کنید