سلام من آقا هستم و ٣١ سالمه چند ساله يه افكار مزاحم مرتب به ذهنم مياد بدون اينكه خودم بخوام يا اينكه بهش فكر كنم ( ناخواسته و در حد چند صدم ثانيه يهو به ذهنم مياد ) كه منو خيلي به هم ميريزه هر كاري هم ميكنم نميتونم از دستش خلاص بشم فكرايي مثل اين : كه مثلا من كيم و اينجا چيكار ميكنم اصلا آدم يعني چي اين دنيا چي هست اصلا ، خانواده يعني چي و از اين جور فكرا .انگار تو يه دنياي ديگه ميرم خيلي دلم ميخواد حداقل بدونم اين بيماري اسمش چيه كه بعد برم دنبال درمانش ممنون