28 ساله و متاهل …. من فرزند طلاق هستم و متاسفانه ازدواج برادر و خواهرم هم منجر به طلاق شده و حال که خودم حدود 4 سال است ازدواج کرده و 1 فرزند پسر دارم همش ترس خیانت همسرم در زندگی با من است فرض مثال اگر همسرم به تنهایی جایی میرود همش فکر خیانتش در سرم است که این منجر شده هیچ علاقه ای نه به همسرم و نه به فرزندم داشته باشم خواهش میکنم راهنماییم کنید چگونه می توانم عشق به همسر و فرزندم در من ریشه کند.هیچ علاقه ای به هیچ کدامشان ندارم و چطور ان افکار بد را از خودم دور کنم ؟