با سلام مشکلی که من دارم لطفا راهنمایی فرمایید من دختری که مورد پسندم باشه حالا از نظر ظاهر و کشش اولیه پیدا نمیکنم یا اگرم پیدا کنم با شک و تردید که شاید صبر کنم کیس بهتری پیدا کنم البته مادرم کیس پیدا میکنه برام اما من نپسندیدم از نظر ظاهری و اینم قبول دارم زیبایی یکی از ملاک های ازدواج و همچنین زیبایی عادی میشه بعد یک مدت و همچنین همیشه زیباتر از انتخاب من هست اما با تمام این حرفا نمیتونم انتخاب کنم یا اصلا کشش اولیه ندارم البته از طریق عکس دیدم تمام موارد ولی حداقل کسی که جذبم کنه نیست تو خیابون چرا پر کسایی که جذبم میکنه اما مادرم میگه اینا فقط با ارایش اینطوری شدن و زن زندگی نیستن نمیوکنم باید چطور انتخاب کنم راهنمایی فرمایید