سلام من یک مشکلی در مراسم های خواستگاری دارم و نمیتونم روی تیپ و قیافه افراد نظر بدم. نمی‌دونم چرا مدام به این موضوع فکر میکنم که آیا از لحاظ ظاهری دوستش دارم یا نه؟ و کلا زیاد نمیتونم روی قیافه افراد نظر قاطعی بدم
و این سوال که دیگران مدام بعد جلسه اول میپرسند به دلت هست یا نه خیلی بیشتر اذیتم می‌کنه.