سلام من 19سالمه چهار,ماهی میشه با یه پسر,آشنا شدم که منو واسه ازدواج میخواد و تا اونجایی ک میبینم داره,تلاش میکنه واسه یکی دو سال اینده همه شرایطو جور کنه پولاشو جم کنه و با دست پر بیاد خاستگاری همیشه هم میگه دوست دارم زود بیام خاستگاری تو زن منی حتی بین خودمون یه محرمیت خوندم ک اگ دست همو میگیریم بوس میکنیم همو مشکلی نباشه البته میدونم ی جور معصیته ولی خب بگزریم راستش بضی از اوقات میشد ک همو بغل میکردیم لب و بوسه و ایما داشتیم و اون بدن منو لمس کرده بود چن بار بعد از این حرکت رفتم گفتم ک کارمون اشتباه بود اونم گف دیگ دوس ندارم تا موقعی ک نرفتیم خونه خودمون همچین کاری کنیم من میدونم اون پسر ساده و درست و خانواده داریه و همچین خودم اما باز تنها شدیم و اینبار واسه اولین بار یه رابطه جنسی کوتاه از پشت داشتیم حالا کل استرس من اینه ک ازم سرد بشه اما خودش ک بعدش گفت دیگ دست ب همچینکاری نمیزنیم…. میترسم بره میترسم شکست بخورم دوسش دارم.. میترسم سرد بشه و حسی بهم نداشته باشه و بمونه اینطوری بدتر میشه من بهش گفتم دوست ندارم ب همچین کاری عادت کنم اونم گف میخواستم بگم ک خودت گفتی…. بنظرتون احتمالش هست اون اقا ازم سرد شه فکری راجبم کنه با اینکه میشناسه من چطور ادمیم ؟؟؟؟؟؟؟