من ادم کاملا ارومی هستم و هیچگونه خشونت تو وجودم نیست.من تو تمام زندگیم دعوا نکردم و بسیار دل رحمم وبی هیچ وجع نمیتونم به کسی زور بگم یا حتی از حق خودمم میگذرم که دعوا نشه وهمه چی فقط حل شه توی روابط جنسی هم همینطور هستم و همش نگرانم که نکنه کاری کنم طرفم اذیت شه خیلی با ارومی وارامش کارمو میکونم واصلا تحت هیچ شرایطی از خود بیخود نمیشم الان احساس میکنم تو رابطه ی جنسی خشونت لازمه ومن مشکل دارم توی روابط جنسی درسته یا نه