باسلام خدمت شما
بین رشته های فیزیک، مهندسی پزشکی و روانشناسی کدام آینده بهتری داره. با توجه به اینکه به هرسه رشته علاقه دارم.