سلام پسر 14 ساله دارم خيلي دوست داره بره بيرون براي بازي كردن به نظر شما بهش اجازه بدم يا محدودش كنم؟؟؟من از خيلي مسائل ميترسم….