سلام من 29 سالمه و 4 ساله ازدواج کردم، شوهرم مرد خوبیه اما به خاطر تربیت مادرش و اینکه همیشه حرف حرف خودش بوده و مادرشوهرم حتی حرف پدرشوهرمم بخاطرش زمین انداخته و بچه های دیگه هم یه جورایی گوش به فرمان این کرده بسیار خودخواه و مغروره، اصلا هیچکس رو درک نمیکنه، هرکاری بخواد باید انجام بشه و تحت هیچ شرایطی براش مهم نیست دیگران اذیت بشن.
متاسفانه منم 4 ساله درگیرم و سر هر چیز کوچیکی بحث میکنه و قهر میکنه اینقد تو این 4 سال کوتاه اومدم عادت کرده و حتی اگه مقصر باشه منو مقصر میکنه، اما دیگه خسته شدم من هم بخاطر رفتار مادرم ضعیف و مهرطلبم و نمیتونم دعوا رو تحمل کنم و زود میرم معذرت خواهی اونم باورش شده همه جا من مقصرم، الان دیگه واقعا خسته شدم و نمیتونم این روند رو ادامه بدم خواهش میکنم راهنماییم کنید که باهاش چیکار کنم