سلام.
بابام مدتیه که بدجور بهونه میاره بد اخلاقی میکنه بخدا دیگه از زندگی سیر شدم میخام خودکشی کنم تو خونه همش دلخوری و جر و بحثه مخصوصا همش با من لج میکنه توروخدا یه چاره ای واسه ما پیدا کنید هیچی جواب نمیده هرچقد خوبی میکنیم محبت میکنیم باز جواب نمیده فرض کنید رفتارش جوریه که انگار ما دشمن خونیش هستیم