سلام وقت بخیر، مادر 35 ساله هستم، 16 ساله ازدواج کردم و دو فرزند پسر 15 و 8 ساله دارم، متاسفانه هنگام بازی و دعواهاشون شدیدا با هم کتک کاری میکنن و فوحش های بسیار زننده به هم میدن، فوحش های ناموسی که موقع شنیدن روانم بهم میریزه، متاسفانه همسرم هم خیلی در صحبتهاشون فوحش به کار میبرن، البته با من بسیار مهربان هستن و همیشه باهام محترمانه برخورد کردن ولی به شوخی و یا هنگام تماشای فوتبال و یا رانندگی و ترافیک خیلی الفاظ رکیک به کار میبرن، متاسفانه من خودم هم مدتیه وقتی بچه هام جیغ و داد درگیری راه میندازن به حدی عصبی میشم که فوحش از دهنم در میاد و خودم بلافاصله اینقدر ناراحت میشم که گریه م میگیره، خیلی تذکر دادم و صحبت کردم که باهم خوب صحبت کنید، حتی با همسرم که کنار بچه ها مراعات کن تا حرمت خونه حفظ بشه، ولی باز موقع عصبانیت فراموش میکنن و اصلا تاثیری نداره، خواهش میکنم شما کمکم کنید چطور کنترلشون کنم، چطور رفتار کنم که این بددهنی کمتر بشه، احساس خستگی و بیچارگی میکنم