با سلام من چهار سال پیش با زنی که 21 سال از من کوچکتر بود ازدواج غلطی کردم از آن روز تا حالا دهانم همیشه تلخ است و خانم به میل خودش به خانه ام آمد و نرفت و من هم مجبور به ازدواج شدم در واقع او به من فرار کرد .گویا از کرده خویش پشیمان شده ولی نمیخواهد خود پیشقدم شده و طلاق بگیرد و لذا با بد دهنی و ناسزا گویی میخاد به هدفش برسد و من که 60 سال دارم به آرامش روحی و محبت نیاز دارم تورا خدا راهنمایی ام کنید مهریه اش 110 سکه است 50 تا عندالمطالبه و بقیه عندالاستطاعه است.و هیچ شروط ضمن عقدی ندارماگر من اقدام کنم باید اجرت بدهم و من پیش مردم بد میشم و میگند ببینید این اهل زن داری نیست و ….. .خانم شدیدا مایل به طلاق است ولی میخاد کاری کند که من طلاقش بدهم. با احترام محمد فرجی