سلام من پسر 5 ساله اي دارم گاهي اوقات به خاطر بعضي از مسائل گريه ميكنه و زود عصباني ميشه و اطرافيان رو ميزنه.چطور بايد باهاش برخورد كنم؟؟