با سلام و خسته نباشید
دختری 20 ساله ام.
من در دانشگاه چادر می پوشم اما همیشه در ذهنم با خودم درگیرم که ایا انتخاب درستی داشته ام یا نه؟چندین مسئله را در نظر گرفتم و بالاخره تصمیم گرفتم که با رعایت حدود حجاب ، چادر را کنار بگذارم (خانواده ام مرا در انتخاب آزاد گذاشته اند و میدانند من حدود حجاب را حتی اگر چادر نپوشم رعایت می کنم) مشکلم من فکری است که دیگران درباره من میکنند من چون در دانشگاه همیشه روسری و شال را مانند مذهبی های سفت و سخت می بستم(با اینکه قصد من حفظ حجاب بود نه اینکه خودم را مذهبی معرفی کنم)دیگران من را مذهبی میدانند (با اینکه من اعتقادات خیلی شدیدی ندارم ولی حتی زمانی که قبل دانشگاه چادر نمی پوشیدم هم حفظ حجاب برایم مهم بود).مسلما با برداشتن چادر درباره من فکر می کنند که آدم دو رو یا بی اعتقاد و یا جو زده ای هستم و با اینکه من تصمیمم را گرفته ام که چادر را کنار بگذارم ولی حجابم را رعایت کنم نمی توانم درباره قضاوت های دیگران دلم را ارام کنم چون فکر آن ها درباره من تغییر می کند و شاید فکر مثبتی که درباره من داشته اند تغییر کند . دوست دارم نظرتان را راجع به این قضیه بدانم چون با اینکه می دانم حرف دیگران مهم نیست و اگر انسان تصمیم درستی گرفت باید به ان عمل کند (نه این که حرف دیگران تصمیم درستش را عوض کند) اما فکر می کنم من در همین جامعه زندگی میکنم و فکر دیگران هم چندان بی اهمیت نیست.نمی توانم با بدون در نظر گرفتن حرف دیگران خودم را ارام کنم
بی صبرانه منتظر راهنمایی هایتان هستم.