با سلام و خسته نباشید
بنده 7 سال پیش با عشق ازدواج کردم همه مخالف بودن سنمم کم بود دارمدیم نداشتم حق داشتن اما با پافشاری بنده ازدواج صورت گرفت خانواده همسرمم سخت نگرفتن.

متن به خواست نویسنده از نمایش عمومی حذف گردید .

ارجاع به مشاور….