سلام
من پنج سال با پسری دوست بودم و بعدش که همسرم اومدن خاستگاری جداشدم و ازدواج کردم
تون اقا هیچ علاقه ای به من نداشت و فقط هر وقت پول میخواست بهم پیام میداد
ولی من با گذشت یک سال از ازدواجم تازه داره خاطراتم بازسازی میشه و راه رفتن همسرم و حتی بغلش هم بوی اون اقا رو میده
من راضی به ازدواج با همسرم نبودم و الان هم مجبورم باهاش زندگی کنم
مرد بدی نیست ولی چون سطح فرهنگش خیلی پایین تره نمیفهمه من چی میگم پ هم خودش و هم خانواده اش خیلی سطح اجتماعیشون پایینه
من نمیدونم چجوری باید اون اقا رو از زندگیم بیرون کنم چون واقعا دارم اذیت میشم