چرا باز خانواده ها در این موارد طوری رفتار میکنن که دختر و پسرا در بیان مشکلات دوران بلوغ به راحتی نمیتونن سوالی بپرسن ؟