سلام من میخواستم ببینم دارویی هست که بتوان آزمایش برا ازدواج را به هم زد دوتا گروه خونی به هم میخورد ولی با اسرار خوانواده ها میخواییم بریم برا تست میخوام کاملً بهم بزنم آزمایش رو هر جور که شده؟ اگه کمک کنید ممنونتون میشم. بحث مرگ و زندگیه.