سلام،من يه دختر ٢١ ساله هستم.ب شدت برام مهمه ك درسامو بخونم و اينكه از همه ي وقتم استفاده كنم.اما اخيرن تمايل ب انجام هيچ كاري نداشتم و به محض شروع درس خوندن بي حوصله ميشم و رهاش ميكنم و كلافه ميشم بخاطر همين همه ي وقتم به بيكار بودن و يك جا نشيني ميگذره.ب طور كلي زندگيم متوقف شده و هيچ كاري نميتونم انجام بدم.چكاري بايد انجام بدم؟