سن خودم 37 و همسرم 42 و یه پسر سه ساله دارم مسرم وخودم هر دو شاغلیم و از صبح ساعت 6 تا 5 بعد از ظهر سرکاریم بچه دوست دارم که پسرم تنها نباشه اما چون سخته و سرکارم یکم دو دلم چکار کنم