سلام خسته نباشید بنده به خاطر مشکل خواهرم مزاحم شدم خواهرم حدود ۴ ماه هست که عقد کرده هستن همسر ایشون حدود دو سال قبل از عقد به خواستگاری آمده بودن ولی با وجود موافقت خواهرم برای اینکه بتونن عقد کنن دو سال طول کشید و همیشه بهانه کار زیاد خود رو در شهر ها و کشورهای دیگر داشت البته ایشان بسیار خودساخته هستند ولی مشکل الان این است که ایشان بعد از عقد فقط دو روز به دیدن خواهرم آمده و بعد از آن برای کار دوباره راهی شده و حتی صحبت تلفنی و تلگرامی را هم دوست ندارد و به نظر ایشان صحبت تلفنی کار بیهوده ای است و اکنون حدود ۱۵ روز است که به خاطر اینکه خواهرم اصرار زیادی به دیدار ایشان داشته با خواهرم قهر کرده ما واقعا از رفتار ایشان و عدم محبت ایشان تعجب میکنیم البته ایشان از لحاظ جنسی هم گویا تمایل زیادی ندارد.خواهرم به خاطر حفظ غرور به ایشان پیامی نمیدهد ولی بینهایت عذاب میکشد میخواستم بدانم کار درست کدام است؟آیا بهتر نیست یکی از اعضای خانواده ما با داماد صحبت کند ؟؟