سلام من حدود ۱۴روز به خاطر استرس با دستور دکتر قلب اسنترا خوردم روز سوم مصرفش دچار بی خوابی مطلق شدم به روانپزشک مراجعه و برام ترانکوپین شروع شد به خاطر عوارض زیاد اسنترا رو کم کم گذاشتم کنار الان دوهفتست نمیخورمش اما شدید بی خوابم و خواب های گسسته اونم با قرص ترانکوپین دارم خیلی نگران هستم که مبادا دیگه بی قرص نتونم بخوابم استرس بی خوابی دارم و احساس میکنم بی خوابیم باحالت نگرانیم برای خواب تشدید شده ساعت های طولانی شیفت شب هستم و وقتی صبح برمیگردم خونه از شیفت شب،با اوج ستگیم حتی خوابم نمیبره با قرص میخوابم شب هایی که شیفت نیستم هم داستان همینه
خواهش میکنم کمکم کنید من تا یکماه پیش که اسنترا نخورده بودم همچین مشکلی نداشتم