مثلا من بهش میگم بریم بیرون حال و هوامون عوض شه اصلا قبول نمیکنه و ۵ دیقه بعد اگر از خانواده خودش یا خانواده من پیشنهاد بیرون رفتن بدن سریع قبول میکنه یا وقتی پیش بچه های خواهرشه همش بغلشون میکنه و میبوستشون و خیلی محبت میکنه(چیزی که حتی یه ذره هم ندیدم برای من انجام بده)۲.برای من تقریبا هیچ وقت(حتی در زمان رابطه)۳.با صحبت کردن در مورد نیازهایی که دارم، متن هایی که توی کانال های زناشویی هست و مربوط به مشکلمون میشه رو براش میفرستم۴.میگه من توقعم زیاده مردم نون ندارن بخورن تو به فکر چی هستی، داریم زندگی میکنیم دیگه دنبال چی میگردی؟ منم بهش میگم خب منم احتیاج به محبت و توجهت دارم اگر نباید از تو توقع داشته باشم پس از کی انتظار عشق ورزی داشته باشم( البته دنبال فانتزی های رویایی و عاشقانه نیستم فقط میخوام نادیده گرفته نشم و حس کنم کسی و دارم که دوسم داره و پشتمه).ولی افسوس با یه ربات دارم زندگی میکنم