۸ ماه هست که ازدواج کردیم اوایل میل جنسی ام خوب بود به مروز با توجه به بی میلی و سرد مزاجی همسرم میل من هم از بین رفته و الان گاها فقط ۱ الی ۲ بار در ماه رابطه داریم و من بسیار سرخورده شده ام همسرم هم برای درمان همکاری نمیکند و از بی میلی خو راضی است و احساس نیاز به رابطه ندارد