سلام، من دخترسوم خانواده، در دوران نامزدی به سر می برم، مادرم خیلی بین من و خواهرکوچیکم(مجرد) تبعیض قائل می شه؛و واقعا شب و روز ندارم.همیشه درحال گریه م..چون خیلی زود رنجم.همه کار میکنم توخونه تا ب چشش بیام ولی نمیشه. هروقت میریم خرید هرچی خواهرم بگه بَه هرچی من بگم اَه.. هرچی میگم برام بخر میگه پول ندارم ازشوهرت بگیر(شوهرم سربازه بیکاره) ولی برا خواهرم بی پولی در کار نیست..این مشکل خیلی عذابم میده..مشکلم دوتاتیکه لباس نیس مشکل من توجهه..