سلام، دختر ۱۱ ساله ای دارم که از یک سال پیش پریود میشه، و به نظرم بالغ شده، چند روزه که متوجه شدم وقتی در جایی خلوت قرار میگیره شروع میکنه به تحریک جنسی خودش، و با قسمتهای جنسی بدنش بازی میکنه، میخواستم بدونم چه رفتاری را باید باهاش داشته باشم، یعنی به روش بیارم یا نه؟