در مورد درسم خیلی به هم ریختم و نمیتونم اصلا درست برنامه ریزی کنم .برنامه ای ک مینویسمو نمیتونم بهش عمل کنم. همیشه به نتیجه ی کنکورم بد بینم .با اینکه درسم خوبه ولی حس میکنم نیجه نمیگیرم . و همیشه ب این فکر میکنم ک اگه نتیجه دلخواهمو نگیرم خودکشی میکنم .