سلام من 28 سالمه و خارج از كشور زندگي ميكنم چند وقته با دختري در ايران آشنا شدم به قصد ازدواج ولي خانواده ها در جريان موضوع هستند. به خاطر فاصله زياد امكان آشنايي بيشتر وجود نداره ميخواستم از دوستاي دانشگاهيش تحقيق كنم.به نظر شما چه سوالاتي بايد بايد از دوستاش بپرسم؟؟؟؟