همسری دارم که بسختی میتوان تحملش کرد.تمام رفتارهایی که از خودش بروز میده اگه من بخوام یک دهم رفتارشو بخودش برگردونم فتنه ای عیر قابل کنترل میشه.44 سالمه و برای مشغول کردنم کنکور میخونم .الان دو هفته مونده به ازمون نه تنها فشار ناشی از درس و ازمون میکشم شاهد برخی کارای زشت این هستم.تازه برخی مواقع تهدید به عدم موافقت به ادامه تحصیل میکنه در حالی که خودش موافقت و پیشنهاد داد.خلاصه تو این یکسال شااد خیانتها و برخی رفتارهای زشتش بودم.ضمنا دخترمم با من میخونه اون، کنکور داره.دیگه از فرط درد و استرس کم مونده از پا در بیام چه کنم