باسلام . من تخیل پردازیم زیاده میخاستم بدونم این مورد میتونه از لحاظ رفتاری اخلاقی روم تاثیر بذاره یان؟