مجردم و ستم داره بالا میره و یک مشکل اساسی دارم و اونم اینه که از آینده میترسم و اصلا نمیتونم درمورد آینده ام فکر کنم و با اینکه 9 سال است شاغلم اما هیچ پس اندازی ندارم و برای آینده ام کاری نکرده ام .دوست ندارم به آینده ام فکر کنم.خودم رو دوست ندارم و از خودم متنفرم و بیشتر اوقات غمگینم و همش دوست دارم آهنگ های غمگین گوش کنم .از ازدواج کردن میترسم و اصلا دوست ندارم ازدواج کنم…. فکر میکنم اساسی دیونه شدم درسته ؟