سلام من 22 سال سن دارم و میترسم در جمع حرفی بزنم …چون نگران هستم چیزی بگم که باعث مسخره شدنم بشه … چیکار کنم این ترس رو از خودم دور کنم ؟